• Wycieczki szkolne
  Wycieczki szkolne

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą wycieczek szkolnych.

  Czytaj więcej...
 • Bilety on-line
  Bilety on-line

  Oferujemy Państwu zakup biletów za pośrednictwem naszej strony www.

  Czytaj więcej...

Zwrot podatku z zagranicy

Działamy na zasadzie efektu! Klient płaci za usługę dopiero kiedy na koncie znajdują się odzyskane pieniądze.

NIEMCY

O zwrot można starać się 4 lata wstecz

Dokumenty niezbędne do rozliczenia

 • Lohnsteuerkarte – niemieckie zaświadczenie podatkowe wystawiane przez pracodawcę
 • kserokopia paszportu lub dowodu osobistego
 • zaświadczenie o wysokości zarobków w Polsce-EWR- potwierdzone przez Urząd Skarbowy (druk do pobrania w biurze)
 • numer konta bankowego z numerem SWIFT

Kto może starać się o zwrot podatku z Niemiec?

 • pracownicy sezonowi
 • osoby zatrudnione na stałe lub tymczasowo w niemieckich firmach
 • pracownicy polskich firm budowlanych,które prowadzą działalność na terenie Niemiec
 • studenci,stażyści

Zwrot podatku jest przekazywany w walucie euro przes Niemiecki Urząd Skarbowy bezpośrednio na konto wskazane przez klienta.

WIELKA BRYTANIA (Anglia-Irlandia-Walia-Szkocja)

O zwrot można starać się 5 lat wstecz

Każdej osobie,która pracuje legalnie w Anglii,Irlandii Północnej,Walii lub Szkocji przysługuje zwrot podatku z Wielkiej Brytanii.
Termin składania deklaracji podatkowej:
Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 06 kwietnia danego roku do 05 kwietnia roku następnego.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia

 • dokumenty podatkowe P45 lub P60
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • numer konta bankowego z numerem SWIFT

Zwrot podatku następuje przez przesłanie przez Angielski Urząd Podatkowy czeku klienta na adres kancelarii .Gdy czek zostanie zrealizowany nadpłata podatku po pomniejszeniu należnej prowizji jest przekazywana na konto złotówkowe klienta.

HOLANDIA

O zwrot można starać się 5 lat wstecz

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

 • dokument podatkowy Jaaropgave lub ostatni salaris specificatie
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • numer konta bankowego z numerem SWIFT

Zwrot podatku nastepuje przez przesłanie pieniędzy przez Holenderski Urząd Skarbowy na konto kancelarii. Nadpłata podatku po pomniejszeniu należnej prowizji jest przekazywana na konto złotówkowe klienta.

AUSTRIA

O zwrot można starać się 5 lat wstecz

Dokumenty niezbędne do rozliczenia :

 • dokument podatkowy Lohnzettel
 • zaświadczenie o wysokości zarobków w Polsce-EWR- potwierdzone przez Urząd Skarbowy (druk do pobrania w biurze)
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • numer konta bankowego z numerem SWIFT

Nadpłacony podatek zostaje przelany przez Austriacki Urząd Skarbowy na konto wskazane przez klienta.

NORWEGIA

W Norwegii zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia

Dokumenty niezbędne do rozliczenia :

 • Lohns-og trekkoppgave – dokument,który jest wydawany przez pracodawcę
 • Selvangivelse – formularz zeznania podatkowego ,jest wystawiany przez urząd podatkowy
 • Arsoppgave – dokument,który jest wydawany przez bank
 • kody elektroniczne
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu

Zwrot podatku następuje przez przesłanie przez Norweski Urząd Podatkowy pieniędzy na konto
norweskie klienta lub też poprzez przesłanie czeku wystawionego imiennie na klienta.
-numer konta bankowego z numerem SWIFT

DANIA

O zwrot można starać się 3 lata wstecz.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia :

 • Arsopgorelse- rozliczenie roczne przesyłane przez Duński Urząd Podatkowy
 • Oplysningsseddel- dokument dołączony do ostatniego czeku
 • Selvangivelse –formularz zeznania podatkowego – wystawiony przez urząd i przesłany na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Danii
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • numer konta bankowego z numerem SWIFT

IRLANDIA

O zwrot można starać się 3 lata wstecz.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

 • dokumenty podatkowe P45 lub P60
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • numer konta bankowego z numerem SWIFT

Nadpłata podatkowa jest przekazywana w formie czeku wydawanego na imie i nazwisko klienta

BELGIA

O zwrot można starać się 3 lata wstecz.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

 • Loonfiche –belgijska karta podatkowa
 • Belgijski Nationaal Nummer (N.N) – odpowiednik polskiego NIP
 • zaświadczenie o wysokości zarobków w Polsce-EWR- potwierdzone przez Urząd Skarbowy (druk do pobrania w biurze)- wraz z małżonkiem
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • numer konta bankowego z numerem SWIFT