• Wycieczki szkolne
  Wycieczki szkolne

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą wycieczek szkolnych.

  Czytaj więcej...
 • Bilety on-line
  Bilety on-line

  Oferujemy Państwu zakup biletów za pośrednictwem naszej strony www.

  Czytaj więcej...

Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA

Bezpieczne Podróże

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

 • kosztów leczenia i assistance
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • pomocy i ochrony prawnej

Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

 • bagażu podróżnego
 • odpowiedzialności cywilnej
 • rezygnacji z imprezy turystycznej
 • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.
Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

Ubezpieczenie SKI

SIGNAL IDUNA SKI to ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem nie tylko sportów zimowych: narciarstwa i snowboardu, ale także sportów letnich tj. windsurfing, kitesurfing czy narciarstwo wodne.

To specjalny produkt przeznaczony dla osób uprawiających amatorsko narciarstwo lub windsurfing, który uwzględnia takie ryzyka jak:

 • OC
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego

W trakcie wyjazdu narciarskiego warto pomyśleć o naszym zdrowiu tak aby ewentualna pomoc ambulatoryjna czy szpitalna nie spowodowała, że wyjazd będzie nam się kojarzył jedynie z uszczerbkiem na zdrowiu i naszych finansach. Ubezpieczenie SKI jest ubezpieczeniem komplementarnym do podstawowego produktu turystycznego NNW RP.

Ubezpieczenie SKI dostępne jest w wariancie SKI RP, działające na terene Polski.

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży.

Ubezpieczeniem objęte są koszty:

 • rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie,
 • przerwania imprezy turystycznej,
 • anulowania biletu lotniczego, autokarowego promowego z powodów niezależnych od Ciebie, związane z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem czy śmiercią najbliższego członka rodziny.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą zostać objęte niewykorzystane świadczenia podróżne.

Sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej - maksymalnie 17.000 zł lub cena biletu - maksymalnie 4.000 zł

Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży.

Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej zapewnia zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń podróżnych oraz koszty transportu powrotnego.

Ubezpieczenie anulowania biletu zapewnia zwrot kosztów, jakimi Ubezpieczony został obciążony przez przewoźnika w wyniku anulowania biletu.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

Rezygnacja- RG

Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu zawarcia ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej.
W przypadku rezygnacji zwracane są koszty, jakie poniósł Ubezpieczony w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.

Rezygnacja+ niewykorzystane świadczenia - RGS

Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej do dnia poprzedzającego jej zakończenie.
Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń podróżnych, a także poniesione przez ubezpieczonego dodatkowe koszty transportu powrotnego.

FLY Rezygnacje- RGF

Ubezpieczenie dotyczy okresu przed wylotem, wyjazdem, wypłynięciem.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony został obciążony przez przewoźnika w związku z anulowaniem biletu lotniczego, promowego, autokarowego przed rozpoczęciem podróży na terenie RP zgodnie z data wylotu, wypłynięcia lub wyjazdu, określoną na bilecie.

Bilety muszą być zakupione na terytorium RP za pośrednictwem biura podróży.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 5 dniod daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki) lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego.
NW